bg

Активна миграция над защитената местност „Пода”
30.04.2015

Прелет, сн. Владимир Дерябин

Обстановката около Природозащитния център „Пода" е много динамична. Докато немите лебеди вече излюпиха и могат да се видят с малките си в басейните на защитената местност, много други видове са все още на път към гнездовищата си. Вече почти се изтеглиха на север обикновените мишелови, но все още продължава прелета на белите и черните щъркели, малките орли, орлите змияри и малките кресливи орли, блатарите, ястребите. Още два световно застрашени големи кресливи орли бяха отбелязани над Природозащитния център „Пода". По „трасето" на прелетната магистрала ‘Виа Понтика' са и соколите орко, блестящите ибиси, белите лопатарки, белобузите, черните и белокрилите рибарки, много видове дъждосвирци и пойни птици.

Някои от видовете, като хищните птици и щъркелите, минават транзитно над защитената местност. Повечето обаче спират за почивка или се хранят в различните участъци на „Пода". Бреговете на водоемите са заети от дъждосвирците и стърчиопашките, тръстиковите масиви - от ибисите, лопатарките и чаплите, водните огледала - от пеликани, рибарки и патици, храстите - от коприварчета, певци, ливадарчета. Даже посетителската пътека има свои почитатели - именно там папуняците спират за „зареждане" с някоя и друга ларва, преди да продължат на север.

Защитената местност „Пода" е прекрасен пример, където всеки може да види с очите си изключителната важност на опазените природни места. Ако няма достатъчно такива територии, ако в тях няма достатъчно разнообразни условия и добре опазена природа, птиците няма да има къде да спрат, отпочинат или нахранят. Все повечето и по-плътно застроени територии са буквално мъртви зони за тях. При това, става въпрос за птици от цялата източна част на Европа и за природно богатство на десетки страни!

Всичко това е огромна отговорност на природозащитния екип на „Пода", но и на всички хора и особено на гражданите на Бургас. Защото без тяхното разбиране и съдействие не е възможно да се направи много за опазването на изключителните природни ценности като „Пода" и останалите езера около безспорната орнитологична столица на България.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

 

Снимки:

Сокол орко, сн. Владимир Дерябин
Жълта стърчиопашка,  сн. Владимир Дерябин
Бяла лопатарка, сн. ВладимирДерябин
Прелет, сн. Юлия Кестлер
Орел рибар, сн. Юлия Кестлер