bg

Социално отговорният бизнес подпомогна Природозащитния център „Пода”
06.05.2015

TOMEKO

Водещата фирма за оборудване за ресторанти в България „Томеко" ООД дари на Природозащитния център „Пода" цялостно оборудване за кухненското помещение на центъра. Дарението е от особена важност за осигуряване на топла храна не само за служителите, но и за практикантите на Природозащитния център, които прекарват по няколко месеца тук.

Студенти от различни страни, които карат практиката си в центъра, оказват безценна помощ в посрещането на посетителите и представянето на беседите за „Пода" и останалите влажни зони около Бургас на английски, немски, френски и холандски език, в изследвания, които подпомагат осъвременяването на Плана за управление на защитената местност. Затова „неприродозащитната" на пръв поглед подкрепа е всъщност със значение и за природата.

Признанието на авторитетни и утвърдени представители на бизнеса, като „Томеко" ООД е особено ценно за нас, защото е известно, че бизнесът е известен със способността си на добра преценка и хладен ум при вземане на решения. Потвърждението, че Природозащитният център е на прав път, е много важен стимул за екипа на „Пода".

Особено сме признателни на социално отговорни компании като „Томеко" ООД, защото подобни постъпки са сигурен признак, че и пред природозащитата, и пред България има добро бъдеще. От сърце пожелаваме успех на „Томеко" ООД и на хората в него!

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

 

Снимки:

Оборудването