bg

Природозащитният център „Пода” бе представен на научна конференция по екотуризъм в Бургас
25.06.2015

Природозащитният център „Пода" бе представен на научна конференция „Екологичен и селски туризъм - предизвикателства и перспективи", организирана от Колежа по туризъм при Университета „Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас и Бургаската асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ) на 18 и 19 юли 2015 г.

Изследователи, преподаватели и специалисти от сферата на туризма представиха в 26 доклада различни аспекти, отнасящи се до състоянието и развитието на природопознавателния и селски туризъм. Особен интерес предизвикаха докладите за устойчивостта в туризма, за границите на автентичността при фолклорните обреди, за маркетинговия подход в развитието на екотуризма, проблемите и възможностите за развитие на такъв туризъм в природен парк „Странджа", за възможностите за развитие на алтернативен туризъм в Софийска област, за каналите за дистрибуция на еко- и селски къщи за гости в България, за иновациите в селския и екотуризъм, както и за природозащитния център „Пода" на БДЗП като средище за развитие на екотуризъм.

Участниците в научната конференция посетиха и самия природозащитен център на БДЗП и на място се запознаха с изключителните му възможности и постижения.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org