bg

Рекордна численост на бялата лопатарка в гнездовата колония в „Пода”
27.07.2015

Бяла лопатарка, сн. БДЗП

Рекордна численост на бялата лопатарка в гнездовата колония в „Пода" отбеляза изследването, проведено от практикантката в Природозащитния център на БДЗП Юлия Кестлер.

От март месец насам Юлия Кестлер изследваше основните въпроси, свързани с гнезденето на емблематичния за защитената местност „Пода" вид. Мястото е поставено под защита именно за запазване на единственато по цялото ни Черноморско крайбрежие гнездова колония на бялата лопатарка. Числеността на вида е проследявана от 1970-те години и максимумът гнездящи двойки е достигал до 30-35.

През гнездовия сезон на 2015 г. изследването показа, че в „Пода" са гнедили 27 двойки от тази включена в Червената книга на България птица. Това е много добра новина, защото през годините след 2010 числеността на гнездящите двойки бе паднала под 10. Сред множеството интересни факти, които Юлия Кестлер събра за гнезенето на белите лопатарки е това, че птиците през 2015 г. почти не напускаха защитената местност. В предишни години лопатарките често отлитаха за търсене на храна чак до Атанасовското езеро, на около 7 km от колонията. Тази година гнездата на лопатарките бяха в 5 „групировки" - 4 по храсти тамарикс и една - в самия тръстиков масив.

Не са наблюдавани маркирани индивиди сред почиващите или хранещи се на групи бели лопатарки на различни места в защитената местност. Дори сега, когато почти всички малки са напуснали гнездата, много рядко се виждат малки групи да отлитат на север към Атанасовското езеро.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

 

Снимки:

Двойка лопатарки, сн. Владимир Дерябин