bg

Есенната миграция продължава, пристигат и зимните гости
09.11.2015

Бели лопатарки, сн. Вл. Дерябин

Продължаващото топло и сухо време в района на защитената местност „Пода" прави видовия състав на птиците доста необичаен. Все още не са отлетели някои далечни мигранти, включително еблематичните за защитената местност бели лопатарки, малките бели чапли и други видове, които отдавна трябваше да са в Африка. Продължава, макар и с по-слаба интензивност, прелетът на обикновения мишелов над „Пода". По 4-6 птици преминават като последен отглас от извентредно интересната миграция на щъркели, пеликани, хищни птици и сиви жерави, проследена от екипа на Природозащитния център от август до октомври 2015 г.
Активни са и други животни, които трябваше вече да спят зимен сън. Не само дървесните жаби, пъстрите смокове и водните змии, но и много насекоми, включително водни кончета, пеперуди, бръмбари.
И сякаш за да не забравим, че все пак наближава зима, още от началото на ноември се появиха и съвсем типични зимни гости - тундрови и пойни лебеди. Около 30 птици всеки ден се хранят в плитчините на залива Форос, за радост на посетителите и служителите на Природозащитния център на БДЗП.
За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

Снимки:

Малка бяла чапла, сн. Вл. Дерябин
Сн. Вл. Дерябин