bg

Активна миграция на грабливи птици в средата на ноември в района на Бургас
17.11.2015

Обикновен мишеловр сн. Вл. Дерябин

Обикновено се приема, че прелетът на реещите се хищни птици затихва около края на месец октомври. Необичайно активна миграция на грабливи птици обаче беше наблюдавана на 15.11.2015 г. над бургаския квартал Сарафово. Само за около три часа (между 11.35 и 14.45 ч.) на югозапад преминаха 1054 обикновени мишелова (Buteo buteo), 6 малки ястреба (Accipiter nisus), 4 тръстикови блатара (Circus aeruginosus), 1 морски орел (Haliaeetus albicilla), 1 белоопашат мишелов (Buteo rufinus) и дори 1 малък креслив орел (Aquila pomarina).
Мигриращи грабливи птици бяха наблюдавани над района на Бургас и над защитената местност „Пода" и в дните преди и след посочената дата, което показва, че прелетът на хищните птици продължава твърде активно и след края на октомври. Възможно е това да е свързано с необичайно топлото (около 20˚ С), сухо и безветрено време, както и със състоянието на времето на север от България. Очевидно известните досега данни за броя на преминаващите за сезон мигриращи грабливи птици птици отразяват само част от реалния брой на мигрантите. Като се вземе предвид и ширината на прелетния поток, познатите ни досега числа на прелетниците могат да се окажат доста по-ниски от действителните.
За повече информация:
Петър Янков
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

Снимки:

Група обикнивени мишелови, сн. П. Янков
Морски орел с мишелови, сн. Петър Янков