bg

Ново наблюдение на ушат гмурец (Podiceps auritus)
22.11.2015

Ушат гмурец, сн. Петър Янков

Ушатият гмурец (Podiceps auritus) е в известен смисъл птица-фантом. Знае се, че се среща в България през периода на прелета и зимата, но познанията ни за това колко от тези птици пребивават в България, къде, откога докога и т.н., са далече от желаното. Видът дори не е намерил място в Червената книга на България, въпреки че числеността му в световен план намалява (http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3640). Една от основните причини за оскъдното ни знание за тази птица е в нейното значително сходство и трудност по отличаването му от далеч по-многобройния у нас черноврат гмурец (Podiceps nigricollis). Затова всяко свезение за ушатия гмурец е важно - току виж, че и той се наредил утре сред световно застрашените видове!
На 20.11.2015 г. в източната част на Поморийското езеро бе наблюдаван един ушат гмурец, който доста успешно ловуваше, въпреки силния вятър и вълнението. Птицата се държеше отделно както от групата лиски (Fulica atra) наоколо, така и от три черноврати гмурци в същата част на езерото.
За повече информация:

Петър Янков
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

 

Снимки:

Ушат гмурец, сн. Петър Янков
Ушат гмурец, сн. Петър Янков