bg

Заповядайте на Раннозимно преброяване на птиците на защитена местност „Пода”!
08.12.2015

Наблюдение, сн. БДЗП

Драги приятели на птиците,
Природозащитният център „Пода" организира на 12 декември 2015 г., събота, от 9:00 ч. цялостно преброяване на птиците в защитената местност. Желанието ни е да направим това под формата на Раннозимно преброяване, в което този път да могат да се включат всички желаещи членове на БДЗП от Бургас, а при желание - и хора от други населени места. В зависимост от броя на хората, ще бъдем разделени на групи, като във всяка от тях ще има поне по един опитен орнитолог, за да се обхване максимално добре цялата територия. Друга разлика от досегашните преброявания ще бъде и това, че ще се преброяват всички наблюдавани птици, а не само водолюбивите и другите по-едри видове.
Зимата, макар и с доста необичайно време, вече доведе доста крилати гости в „Пода". Тук са тундровите лебеди, неотдавна наблюдавахме големи черноглави чайки и други интересни видове. Сигурно ще се намерят и още интересни птици при едно по-цялостно оглеждане на защитената местност.
Всички желаещи членове на БДЗП са добре дошли, включително тези, които не познават всички птици (броенето ще има и обучителен елемент). Естествено, трябва да сте с подходящо за времето облекло, топли обувки и нещо за хапване (зиме се огладнява по-бързо ;). Природозащитният център може да осигури при нужда бинокли на тези, които нямат свои такива, а всяка група ще има и далекогледна тръба.
Събраните данни ще бъдат включени в Националната база данни за птиците, поддържана от БДЗП и ще бъдат от съществена полза за опазването на защитената местност.
Намерението на Природозащитния център „Пода", който е средището на БДЗП за Бургас и района, е подобни преброявания с включване на бургаските членове на нашата организация и с броене на всички видове птици да се проведат и около средата на януари (по време на Среднозимното преброяване) и около средата на февруари (Къснозимно преброяване).
Всички желаещи да се включат в Раннозимното преброяване на 12 декември 2015 г. могат да получат допълнителна информация за преброяването на тел. 0878 252 722 или на ел. поща poda@bspb.org.
Петър Янков,
Природозащитен център „Пода"

Бургас, 08.12.2015 г.

 

Снимки:

Голям воден бик, сн. БДЗП
ЗМ