bg

Рядък зимен гост в защитената местност „Пода”
04.01.2016

Стрепет, сн. Интернет

С интересни птици започна новата 2016 година на „Пода". Застудяването доведе стотици малки нирци, върна десетките лебеди, огласи небето с обажданията на стотици полски чучулиги. На 04.01.2016 г. Ивайло Димчев „откри сезона" с изключително интересното наблюдение на два стрепета, прелетяли над защитената местност от североизток на югозапад. Това е първото наблюдение на този вид в "Пода".

Стрепетът (Tetrax tetrax) е почти застрашен вид съгласно критериите на БърдЛайф Интернешънъл. Включен е в Червената книга на България като вид, изчезнал на гнездене. За щастие, България се намира на пътя на миграцията и скитанията му и ежегодно отделни птици или малки групи биват наблюдавани през зимата, главно в Добруджа.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org