bg

Първите бели лопатарки пристигнаха в защитената местност „Пода”
09.03.2016

Бели лопатарки, фото: Владимир Дерябин

Първите за тази година три бели лопатарки бяха наблюдавани в защитената местност „Пода" на 05.03.2016 г. Птиците кацнаха до вече сформираната колония от сиви чапли, заедно с които те обикновено гнездят. И през тази година една от най-известните ценности на „Пода" - смесената колония на чапли и други водолюбиви птици, е разположена на същото място както през миналата, по тамариксите в най-тихата част на защитената местност. Освен сивите чапли и белите лопатарки там вече са се установили и отделни двойки нощни чапли и малки корморани.
Природозащитният център „Пода" е особено благодарен на Община Бургас за проявеното отговорно отношение към природните ценности, изразено в преместването на велоалеята от предвиденото по първоначалния проект трасе през самата защитена местност. Ако алеята бе прекарана оттам, със сигурност смесената колония нямаше да оцелее от постоянното безпокойство на минаващите хора.
През последните дни миграцията на птиците над „Пода" е много оживена, но странна по състав. Белите щъркели почти липсват, като изключим отделни птици и малки ята. Отбеляза се и един черен щъркел. Почти ги няма лястовиците, но пък черногушите ливадарчета имат добро присъствие. Тук са вече и първите папуняци. Най-многобройни са обикновените мишелови, стотици от които минават само за ден. Десетки са и преминаващите тръстикови блатари, предизвикващи стрес у вече пристъпилите към строителство на гнездото си местни техни събратя.
Така или иначе, пролетта навлиза в силата си и скоро"Пода" ще възстанови гнездовия си състав. Екипът на Природозащитния център с помощта на доброволци от БДЗП в Бургас вече се погрижи за гнездовия комфорт на крилатите ни събратя. Освен обичайните гнездилки за синигери, бяха поставени специални укрития за малките на речните рибарки на изкуствения остров. Готова за заемане е и гнездилката за чухал, улеснено е и гнезденето на забулената сова. Следете новините на сайта ни, за да научите, когато има интересни събития. А и да сте информирани какво може да се види, ако решите да ни навестите. Така че - заповядяйте!
За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

Снимки:

Укрития за рибарки, фото: Петър Янков
Къщичка за чухъл, фото: Петър Янков
Тръстиков блатар, фото: Владимир Дерябин