bg

Делегация от Министерството на горите и водните ресурси на Турция посети Природозащитния център „Пода”
21.04.2016

Обща снимка. Фото: Радослав Молдовански

На 19 април 2016 г. Природозащитният център „Пода" бе домакин на делегация от Министерството на горите и водните ресурси на Република Турция. Тринадесетчленната делегация е на официално посещение в България за споделяне на опита на нашата страна в инвентаризирането на влажните зони и опазването на обектите по Рамсарската конвенция у нас.
Стопанисваната от БДЗП защитена територия „Пода" заедно с прилежащия й залив Форос е едно от 11-те български Рамсарски места. За годините от обявяването й за защитена и поверяването й за опазване на нашата организация, БДЗП я превърна в образец за това как следва да се съхранява и стопанисва една защитена територия. Освен изграждането на Природозащитния център, беше разработен и приложен План за управление на защитената местност, бяха опазени основните й ценности - единствената по Черноморското ни крайбрежие колония от 6 вида чапли, бяла лопатарка, блестящ ибис и малък корморан, мястото стана един от най-привлекателните български орнитологични обекти, Центърът стана средище за осъществяване на природозащита на регионално ниво.
Турските гости останаха очаровани от видяното в защитената местност „Пода" и от сърдечния прием на екипа на Природозащитния център, а ние се надяваме, че споделеният от нас опит ще допринесе да бъдат запазени многото и изключително ценни за птиците влажни зони в южната ни съседка.
За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

Снимки:

Запознаване с историята на
На картата на Бургаските влажни зони. Фото: Радослав Молдовански
Наблюдение от терасата. Фото: Радослав Молдовански
Интересни птици във всички посоки. Фото: Радослав Молдовански