bg

Нов вид за защитената местност „Пода” – огърличест папагал (Psittacula krameri)
30.06.2016

Огърличест папагал, сн. Интернет

Списъкът на птиците на защитената местност „Пода" се увеличи с още един вид - огърличестия папагал (Psittacula krameri). На 29.06.2016 г. един екземпляр прелетя над Природозащитния център в посока югоизток, издавайки характерните си обаждания. Това е 281-ия вид в орнитофауната на защитената местност.


Огърличестият папагал се приема за инвазивен вид в Европа, т.е., вид - пришелец, който се разпространява и образува самоподдържащи се популации на нашия континент, не и без намесата на човека. В естествени условия обитава Южна Азия и отвъдсахарската част на Африка, като в Европа избягали от клетки птици са създала свободно живеещи популации в Холандия, Великобритания, Белгия, Франция, Гърция и други страни.


В България отделни птици и малки групи огърличести папагали са наблюдавани в София, Варна, Созопол, Ахтопол, Свищов и други места, като според издаденият от БДЗП Атлас на гнездящите птици на България е възможно размножаването на 1-5 двойки.


Инвазивните видове могат да бъдат сериозна заплаха както за местната фауна и флора, така и за икономиката на всяка страна и затова напоследък вниманието към този проблем нараства. Тези видове следва да бъдат обект на внимателен мониторинг и при необходимост да бъдат предприемани адекватни мерки, преди проблемът да е станал сериозен.


За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org