bg

Необичайна есен в защитената местност „Пода“
01.11.2016

Бяла лопатарка, сн. Владимир Дерябин

С доста контрасти протича есента в защитената местност „Пода". Все още са тук някои птици, които вече би трябвало да се наслаждават на африканските си зимни квартири. Три малки бели чапли, две бели лопатарки, отделни речни рибарки бяха в защитената местност и в последните дни на октомври.

Продължава прелета на обикновения мишелов, малкия ястреб, ливадния блатар и някои други хищни птици. Активно прелитат обикновените чинки, елшовите скатии, еловите певци, хвойновите и имеловите дроздове, полските чучулиги, водните бъбрици, а до последните дни на октомври - и черногушите ливадарчета.

Същевременно вече започнаха да пристигат и типичните ни зимни гости, като тундровите лебеди, чиито мелодични обаждания вече редовно огласят залива Форос. На къдроглавите пеликани отдавна не се учудваме - вече повече от две десетилетия, откакто те постепенно станаха обичаен елемент на зимната орнитофауна на Бургаските влажни зони.

Тук са си и верните ни съседи - морските орли, земеродните рибарчета, мустакатите тръстикарчета, зеленият и сирийският кълвачи. Наистина, има какво да се види в защитената местност „Пода" и през тези често облачни дни. Заповядайте!

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

Снимки:

Земеродно рибарче, сн. Владимир Дерябин