bg

Информация за маркирани птици беше предадена на Българската орнитоцентрала от Природозащитния център „Пода“
02.11.2016

Маркирана жълтокрака чайка, фото Владимир Ольконе

Природозащитният център „Пода" на БДЗП е утвърдено място не само за получаване, но и за постъпване на информация за птиците и природата. Най-често се съобщава за пострадали птици, но не са единични случаите, когато хората предоставят сведения за опръстенени или маркирани птици. Постъпилите сведения се предават на колегите ни от Българската орнитоцентрала при Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Орнитоцентралата е официалната и единствена институция в България, която организира, извършва и координира опръстенителната дейност в страната.

Месец септември се оказа благодатен за получаване на обратни сведения за маркирани птици. На 04.09.2016 г. в южната част на Поморийското езеро, до Музея на солта, от бърдуочинг група на фирмата на БДЗП LivingNature бе наблюдаван 1 възрастна речна рибарка (Sterna hirundo) с жълт пръстен на левия крак с номер 149 (или I49 - това ще го установи проверката на колегите от Орнитоцентралата).

През последните години опръстенителите от Бургас, заедно с членове на БДЗП маркираха голям брой жълтокраки чайки (Larus michaheli), главно в единствената в страната „дива" колония на остров Свети Иван до Созопол. Съвсем естествено зачестиха срещите на тези маркирани птици. Една от тях, с крилен маркер № 34 бе видяна на 18.09.2016 г. в язовир Мандра, в залива до устието на р. Изворска, а друга птица - с № 47 е фотографирана на 28.09.2016 г. до к-с „Свети Никола" при Черноморец от руския любител на птиците Владимир Ольконе, който любезно ни предостави информацията и фотографиите си.

Природозащитният център „Пода" ще продължи и занапред да допринася за опознаване на миграцията, въпреки че според заповедта за обявяване на защитената местност „Пода" с оглед гарантиране спокойствието и оцеляването на много чувствителните към безпокойство птичи колонии, опръстеняването на птици в защитената територия е забранено.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

Снимки:

Маркирана жълтокрака чайка, фото Владимир Ольконе