bg

Черният кълвач (Dryocopus martius) стана 282-рия вид, установен в защитената местност „Пода“
04.11.2016

Черен кълвач, сн. Интернет

Пореден нов вид бе установен в защитената местност „Пода". На 31.10.2016 г. един черен кълвач (Dryocopus martius) долетя от югоизток и достигна почти до сградата на Природозащитния център. Очевидно не намери нищо привлекателно в центъра, защото свърна и отлетя към обраслия с дървета склон на канала до защитената местност. Макар и очевидно случаен посетител, той става 282-рия вид в списъка на птиците на защитената местност. Благодарение на изключителното си местоположение в най-западната точка на Черно море и на невероятно съчетание на цял комплекс от фактори, „Пода" се утвърди като едно от най-богатите на видове места в Европа, където на площ малко повече от един квадратен километър са установени повече от 65% от всички видове птици на България и 30% от всички видови птици на Европа!

Черният кълвач е горска птица и „Пода" няма с какво да я привлече, но видът има склонност към скитане и така защитената местност се е изпречила на пътя на птицата. Присъствието и на зеления, малкия пъстър и на други видове кълвачи в „Пода", някои от които, като сирийският кълвач, дори гнездят на територията му, е причина екипът на Природозащитния център да работи за увеличаване броя и видовия състав на дърветата в защитената местност, особено в най-южната и най-северната част на защитената местност.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

Снимки:

Черен кълвач, сн. Интернет