bg

Обновената библиотека на Природозащитния център „Пода“ чака своите посетители
12.12.2016

Библиотека Пода 1, сн. П. Янков

Неотдавна бе завършено обновлението на библиотеката на Природозащитния център „Пода". Освен цялостния ремонт на помещението, библиотеката получи в дар значителен брой нови книги. Сред тях са пълната поредица на „Фауна на България", издавана от БАН от 1950 г. насам, и значителна част от друга монографична поредица на БАН - „Флора на България". Те ще повишат възможностите на студенти, изследователи и други интересуващи се да провеждат практики и изследвания в Природозащитния център и защитената местност „Пода". За това ще спомогнат и дарените основни издания по екология, по поведение на животните, много определители на растения и на различни групи животни, много справочници, свързани с природата и опазването й. За начинаещите има много книги с обща и въвеждаща информация за птиците и за други животни, както и илюстровани издания, свързани с природата. Освен на български, много от изданията са на английски, немски, френски, руски и други езици, като турски и албански, например.


Попълнен е и специалния раздел на библиотеката с издания, посветени на методите и подходите за опазване на птиците и техните местообитания. В отделни раздели са изданията на БДЗП и научно популярните книги. Особен интерес представляват албумни книги с репродукции на рисунките на Одюбон, както и някои от книгите на Дейвид Атънбъроу.


Библиотеката на Природозащитния център „Пода" бе създадена още с изграждането на центъра през 1997 г. Оттогава тя се попълва с усилията на първите му служители, на други приятели на БДЗП, на практикантите от различни страни, на дарители. Тематиката на книгите и другите издания в нея е доста разнообразна, като преобладава научната, научно-популярна и справочна литература. В съчетание с присъствието на специалистите на БДЗП в центъра, тя може да даде отговор на повечето въпроси, възникващи у любители на природата, фотографи, учители и любознателни ученици. Достъпна е за всеки желаещ, но за разлика от библиотеките с абонамент, не предоставя възможност за изнасяне на книги извън Природозащитния център.


Обновяването на библиотеката на центъра на БДЗП „Пода" стана възможно благодарение на доброволния труд на служителите и на средствата, отделени за ремонта от „БДЗП - ЕООД". И, разбира се, на дарителя на книгите, пожелал да остане анонимен.


За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

Снимки:

Библиотека Пода 2, сн. П. Янков
Библиотека Пода 3, сн. П. Янков