bg

Есенният прелет в защитената местност „Пода” набира скорост
29.07.2014

Розови пеликани/ сн. Архив БДЗП

Макар лятото да е още с силата си и в гнездата на някои видове още да има малки, първите прелетници вече се появиха в защитената местност „Пода". Речните чайки - пришълци, се появиха още в средата на юни, отначало плахо, по 2-3, постепенно заемайки със стотици камъните по Гарда. Около началото на третата десетневка на юни започнаха да прелитат и първите авлиги, южни славеи и пчелояди, огласяйки с обажданията си всеки ден след това околността на Природозащитния център на БДЗП „Пода" или директно следвайки на юг. По същото време регистрирахме и първия за този прелетен сезон голям свирец. Че не е просто скитаща птица, а наистина прелетът „е тръгнал", ни показаха и видяните на следващия ден две птици, както и сниманото в края на първата десетдневка на юли от членове на БДЗП от Пазарджик и Бургас ято от 27 големи свирци. Пак тогава отбелязахме отлитащи на юг ята от розови пеликани, като с различна численост този вид продължи да прелита в същата посока и през следващите седмици. Самотен орел змияр прелетя на юг „по всички правила" на прелета, също в началото на третата декада на юни, но може да е бил и скитаща птица. Затова пък прелитащите на юг пак тогава и след това възрастни и млади кафявокрили огърличници не оставят съмнение, че вече са започнали да се изтеглят. Силно подранило ято от 10 бели щъркела беше яхнало близка термика и полека се местеше на юг още в края на юни, макар повечето им събратя да правят това едва след началото на август. В края на юни и началото на юли през „Пода" започнаха да минават „вълните" на жълтите стърчиопашки, косовете, бреговите лястовици, както и отделни планински стърчиопашки и белобузи рибарки. Малко след това се появиха и късокрилите кюкавци, след тях и първите белокрили рибарки, малки горски водобегачи, малки белогуши коприварчета, бели стърчиопашки, брезови певци. Единични големи бели чапли регистрирахме над защитената местност през първата и втората десетневки на юли. Големият горски водобегач ни посети през третата десетдневка на юли, тогава от север долетя и ято от 29 стридояда, по същото време в защитената местност регистрирахме и първата мигрираща червеногърба сврачка.
За тези, на които вече им се е завил свят от изброяване на имена и десетдневки, ще отбележим, че доста от споменатите птици са истински „черешки върху тортата" за всеки любител на птиците от другите части на Европа. А за посетителите на „Пода", които не са изкушени в такава степен от птиците и не познават толкова видове, също има „черешки" - морският орел е с часове на поста си всеки ден и почти всички наши гости с удоволствие наблюдават през далекогледните тръби величествената му осанка. Белите лопатарки и блестящите ибиси също са все още в защитената местност. Постоянно позират около Природозащитния център и световно застрашените къдроглави пеликани (вид от Световната Червена книга), заедно с включените пък в българската Червена книга малки корморани, а земеродните рибарчета като пъстри изумруди се носят над двата водоема до центъра и придават особен чар на мястото.

Техническа информация: споменатите в материала данни включват (без да изчерпват всички наблюдения),
180 розови пеликана, Pelecanus onocrotalus на 23.06.2014 г., 28 на 18.07.2014 г., 97 на 20.07.2014 г., 80 на 21.07.2014 г.;
1 голям свирец, Numenius arquata на 23.06.2014 г., 2 - на 24.06.2014 г. и 27 на 10.07.2014 г.;
1 орел змияр, Circaetus gallicus на 24.06.2014 г.;
1 ad. и 2 juv. кафявокрили огърличници, Glareola pratincola на 25.06.2014 г., 1 на 22.07. и 3 на 23.07.2014 г.;
1 белобуза рибарка, Chlidonias hybrida на 29.06.2014 г., 1 - на 10.07.2014 г. и 1 ad.- на 13.07.2014 г.;
1 голяма бяла чапла, Casmerodius albus на 11.07.2014 г. и 1 на 20.07.2014 г.;
1 късокрил кюкавец, Actitis hypoleucos на 12.07.2014 г., 1 на 21.07. и 2 на 22.07.2014 г.;
1 малък горски водобегач Tringa glareola на 19.07.2014 г.;
1 ad. белокрила рибарка Chlidonias leucopterus на 20.07.2014 г.;
29 стридояда, Haematopus ostralegus на 20.07.2014 г.;
1 голям горски водобегач, Tringa ochropus на 24.07.2014 г.

За повече информация:
д-р Петър Янков,
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
0878 599 373