bg

Ново наблюдение на световно застрашената ледена потапница (Clangula hyemalis) в защитената местност „Пода“
30.01.2017

Ледена потапница,  сн. Петър Янков, БДЗП

Защитената местност „Пода" е известна като едно от най-важните убежища на световно застрашени видове птици в България, особено през зимата. Към ежедневното присъствие на къдроглавите пеликани и кафявоглавите потапници суровата зима тази година добави тръноопашати потапници, ушати гмурци, червеногуши гъски. Още един световно застрашен вид бе наблюдаван в защитената местност на 30.01.2017 г. - ледена потапница (Clangula hyemalis). Една женска птица се придържа и храни заедно с кафявоглавите и черните качулати потапници до Природозащитния център на БДЗП „Пода".


Ледената потапница е арктичен вид. Гнезди в най-северните части на Европа, Северна Америка и Гренландия, както и в тундрата на Русия. В Европа зимува по Атлантическото крайбрежие и в Балтийско море. Явно силните студове са причина тази птица да стигне толкова на юг, макар че след 1976 г. е наблюдавана многократно по Черноморското крайбрежие, по Дунав и в някои вътрешни водоеми.


Според BirdLife International ледената потапница е отнесена към категорията „Уязвим" вид в Световния Червен списък поради силно намаляване, наблюдавано при зимуващата в Балтийско море популация между началото на 1990те и 2000 г. Мащабът на намаляването е такъв, че се очаква спад на световната популация с най-малко 30% за три поколения (1993-2020 г.).


Присъствието на ледената потапница е още едно доказателство за важността на реално опазваните защитени територии като „Пода" за оцеляването на едни от най-силно застрашените птици на Земята. След близо 20 години активно природозащитно присъствие на БДЗП в „Пода", местността бе превърната от едно от местата с най-интензивен лов около Бургас в едно от най-сигурните убежища за птиците в България през всички сезони и особено през най-тежкия зимен период.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

 

Снимки:

Ледена потапница,  сн. Петър Янков, БДЗП