bg

С настъпването на лятото започна и… есенният прелет на птиците в защитена местност „Пода“
22.06.2017

Големи червеноноги водобегачи заедно с местен кокилобегач, сн. П. Янков, БДЗП

На 21 юни 2017 г., с току-що настъпилото астрономическо лято, в стопанисваната от БДЗП защитена местност „Пода" се появиха и първите пришълци от север. Това беше ято от 12 големи червеноноги водобегачи, повечето възрастни в пълно брачно оперение, но с тях - и млади птици. Явно птиците са летели дълго време, защото основно спяха и се хранеха активно. Поредното потвърждение за добре известната ключова роля на места като „Пода" като незаменими станции за почивка и „зареждане" при прелет. И сякаш да не си помислим, че това е просто случайно ято, се запоявяваха и други птици, чиито гнездови места са доста на север от Бургас. Десетки речни чайки вече втори ден като лястовици ловят летящи насекоми във въздуха около Природозащитния център заедно с кафявокрилите огърличници. Профучаха на юг и първите гургулици, а с далеч по-малко нервен полет пак в стандартната за есенен прелет посока започнаха да минават и брегови лястовици. Глобално затопляне или друго, но е факт, че с всеки изминал ден от Природозащитния център на БДЗП могат да се видят все повече и повече и все по-интересни видове.

За повече информация:

Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org