bg

Ново наблюдение на биволска чапла (Bubulcus ibis) до Природозащитния център „Пода“
26.09.2017

Биволска чапла, сн. Арту Нурми

Че сполуката често следва всеотдайните ни показа тринадесетгодишният фотограф Арту Нурми от Финландия. На 12 септември 2017 г. той и баща му посетиха Природозащитния център „Пода" и младият човек ни направи впечатление с бликащият си ентусиазъм в снимането на многобройните птици, хранещи се и прелитащи около сградата на центъра. С удивителна за възрастта му опитност той успя да направи десетки прекрасни фотографии на малки корморани, тръстикови блатари, големи червенноноги водобегачи, средни бекасини, малки горски и малки зеленоноги водобегачи, бойници и други птици. Сред попаденията му бе и непълновъзрастна биволска чапла - един сравнително рядък за България вид.

Биволската чапла е наблюдавана нееднократно в защитената местност „Пода", дори през гнездовия сезон, без обаче да е установено гнездене. В Западна Европа този вид увеличава числеността и областта си на разпространение, така че няма да е изненада ако и в бъдеще срещите с него зачестят.

За повече информация:

Природозащитен център на БДЗП „Пода"

тел. 056 / 500 560

моб. 0878 252 722

ел. поща: poda@bspb.org

 

Снимки:

Арту Нурми в Природозощитния център