bg

Покана за откривателско приключение в лагуната „Пода“ до Бургас
26.01.2018

Млади природолюбители

Във връзка с Международния ден на влажните зони, на 2 февруари 2018 г. (петък) Природозащитният център на БДЗП „Пода" до Бургас ще направи специален подарък на млади хора, които обичат птиците и природата и желаят да научат повече за тях. Подаръкът е екскурзия в защитената местност, водена от опитен орнитолог, който ще покаже на учениците редки и застрашени птици, как се определят птици в дивата природа, ще им разкаже удивителната история на „Пода". На всички млади откриватели ще бъдат дадени бинокли, групата ще разполага и с далекогледна тръба за по-добро разглеждане на птиците, както и с определител, с помощта на който да могат да разберат кой вид как изглежда.
Поканват се ученици от 10 до 14 годишна възраст с по един родител или придружител, които трябва да заявят желанието си за участие чрез формата за контакт на уеб-страницата на Природозащитния център „Пода" (http://bspb.org/poda/bg/contacts.html ) не по-късно от 31 януари 2018 г. (сряда). В заявката си желаещите трябва да отбележат името на ученика, на колко години е, както и електронен адрес и телефон за контакт, разбира се, ако имат допълнителни въпроси. Според броя на желаещите, ще бъдат сформирани групи от по 10-12 души ученици и придружители, които в продължение на около час и половина ще изследват защитената местност. При повече желаещи посещенията ще бъдат проведени на смени, като за времето на изчакването на реда си, децата и придружителите ще могат да наблюдават птици от терасата на самия Природозащитен център. За регистрираните ученици и за по един техен придружител посещението на защитената местност и Природозащитния център „Пода" на 2 февруари ще бъде безплатно. Планира се първата група млади орнитолози да влязат в защитената местност в 10.30 ч., като наблюденията ще приключат в 17.00 ч.
Заповядайте!