bg

Посетете онлайн Природозащитен център „Пода“
20.05.2019

Блестящ ибис, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Онлайн видео камера ни свързва с едно от най-богатите на разнообразие от видове птици места в Европа – Природозащитния център „Пода“ на БДЗП. Гледката от камерата не може да замени живото присъствие при посещение на Центъра, но позволява да отправим в реално време поглед над езерата и техните обитатели.

Линкът към камерата може да намерите в YouTube канала на БДЗП:

https://www.youtube.com/watch?v=zTF60YW4epU

Природозащитният център "Пода" се намира съвсем близо до Бургас и е едно от най-привлекателните места за многобройните любители на птиците от страната и чужбина. На територията си от един единствен квадратен километър Центърът приютява 290 вида птици, което е повече от половината от 430-те вида, срещащи се на територията на цяла Бългаиря. Включен е в списъка на 100-те национални туристически обекта, удостоен е с наградите на Фондация "Хенри Форд" и на Асоциацията на немските туроператори.

В Центъра всеки посетител може да научи интересни факти за изключителните природни ценности на Бургаските влажни зони, да се докосне до една от малкото приказки с щастлив край в природозащитата и от терасите да наблюдава с бинокъл и далекогледна тръба някои от най-застрашените птици - къдроглави пеликани, морски орел, както и "бисерите" на "Пода" - бялата лопатарка, блестящия ибис, малкия корморан и десетки други видове птици. По-любознателните могат да влязат по посетителския маршрут в защитената местност и от специални укрития да наблюдават и снимат птиците.