bg

Чудеса стават по Рождество... и на „Пода”!
09.01.2015

Типичната стойка. Сн: БДЗП

Ще повярвате ли, че фотосесията на този голям воден бик е направена със „сапунерка" направо през прозореца на залата за посетители в Природозащитния център на БДЗП „Пода"? Ще повярвате ли, че кадрите не са "кропвани", а са 1 към 1? Силният вятър и замръзналите водоеми „доведоха" тази рядка птица в размразената част на басейна до Центъра. Другото беше просто „щракане".

Големият воден бик е родственик на чаплите, но за разлика от тях осланя сигурността си предимно на покровителствената си окраска. С други думи - най-често застива на място и се прави на невидим. Доста успешно, когато тръстиката е изсъхнала. Това обаче не решава проблема с оцеляването му. Унищажаването на блатата, преобразуването на другите водоеми с водна растителност, които тази птица обитава, замърсяването на водите, безпокоенето и убиването му от човека, сблъскването с електропроводи и цял ред други фактори са довели тази птица до страниците на Червената книга на България и до списъка на застрашените птици на Европа.

Екип на БДЗП, базиран в Природозащитния център „Пода" и с подкрепата на Програмата Лайф+ на Европейския съюз, разработи първия за България Националния план за опазване на големия воден бик. В него е описана подробно биологията на вида, заплахите, с които се сблъсква и са набелязани мерките, които ще позволят тази птица не само да не отлети завинаги от България, но и да излети от страниците ва Червената книга...

В Природозащитния център на БДЗП „Пода" има ограничен брой от Плана за действие за големия водин бик, като интересуващите се могат да получат екземпляр или да се запознаят с плана в библиотеката на Центъра.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
056 / 500 560
0878 252 722
poda@bspb.org

Снимки:

В търсене на храна. Сн. БДЗП
Придвижване. Сн. БДЗП
Дебнене. Сн. БДЗП
Нека се върна. Сн. БДЗП
Движение. Сн. БДЗП
Не съм ли невидим? Сн. БДЗП