bg

Няма повишена смърност при птиците в защитена местност „Пода”
28.01.2015

Залива Форос при ЗМ Пода, Сн. П. Янков/БДЗП

Наблюденията на орнитолозите не показват наличието на повече умрели птици в защитената местност „Пода". След установяването на 25.01.2015 г. къдроглав пеликан с птичи грип, БДЗП започна ежедневни огледи в местността и издирване на мъртви птици. Това бе предложено от представителя на БДЗП при участието му в Епизоотичната комисия, свикана на 27.01.2015 г. в Областната управа в Бургас и бе включено в заповедта на Областния управител, целяща недопускане заразяване на хора.

Опасност от заразяване на хора с вируса на птичия грип има при пипане на заразена птица или на екскременти от такава птица. Това може да стане и чрез домашни птици, които са били в непосредствен контакт със заразени диви такива. Затова изолирането на домашните от дивите птици, повишената лична хигиена и особено по-честото измиване със сапун и топла вода са важни начини да се предотврати заразяване (вирусът не е устойчив на въздействие на сапун и вода). Препоръчва се избягване и на какъвто и да е пряк контакт на хората с диви птици (улавяне, пипане и т.н.).

БДЗП от години препоръчва да не се улавят или вземат диви птици поради опасност при пипането им човек да се зарази с пренасяно от тях инфекционно заболяване, да бъде наранен (по-едрите птици оказват съпротива и могат да наранят с нокти или човка човека) или дори да бъде осакатен (чаплите и совите могат да атакуват очите на човек при опит да хване тях или малките им). Улавянето на защитени птици по каквато и да е причина е забранено по Закона за биологичното разнообразие. Затова при намиране на безпомощна птица е редно да се съобщи в съответната РИОСВ, откъдето се съставя протокол и предписание какво да се прави с птицата.

Природозащитният център на БДЗП „Пода" продължава нормално своята работа и посрещането на посетители. Риск за хората няма, тъй като птиците тук се наблюдават от разстояние с бинокли и далекогледни тръби. Освен това, от години Центърът не приема и не държи птици на затворено, така че няма никакви условия човек да бъде заразен от птици.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
056 / 500 560
0878 252 722
poda@bspb.org