bg

Новини

Ново наблюдение на световно застрашената ледена потапница (Clangula hyemalis) в защитената местност „Пода“

30.01.2017

Защитената местност „Пода" е известна като едно от най-важните убежища на световно застрашени видове птици в България, особено през зимата. Към ежедневното присъствие на къдроглавите пеликани и кафявоглавите потапници суровата зима тази година добави тръноопашати потапници, ушати гмурци, червеногуши гъски. Още един световно застрашен вид бе наблюдаван в защитената местност на 30.01.2017 г. - ледена потапница ( Clangula hyemalis ). Една женска птица се придържа и храни заедно с кафявоглавите и черните качулати потапници до Природозащитния център на БДЗП...

Японска телевизия засне документален филм за защитената местност „Пода“

23.01.2017

Природозащитният център на БДЗП „Пода" отдавна е известен далече извън границите на България. Сред посетителите ни са граждани на Австралия, Нова Зеландия, Южна Африка, Канада, Бразилия и други страни. В края на 2016 г. Природозащитният център посрещна екип на японска телевизия, организирани от фирма "Филм Фиксърс България", които заснеха репортаж за центъра, защитената местност и нейните обитатели. Материалът ще се излъчи в предаването "Sekai no hate made ITTEQ" на Телевизионен канал - "Nippon TV" с водеща Hayako Imoto. Около 1 800 000 - 2 000 000 са зрителите на...

Обновената библиотека на Природозащитния център „Пода“ чака своите посетители

12.12.2016

Неотдавна бе завършено обновлението на библиотеката на Природозащитния център „Пода". Освен цялостния ремонт на помещението, библиотеката получи в дар значителен брой нови книги. Сред тях са пълната поредица на „Фауна на България", издавана от БАН от 1950 г. насам, и значителна част от друга монографична поредица на БАН - „Флора на България". Те ще повишат възможностите на студенти, изследователи и други интересуващи се да провеждат практики и изследвания в Природозащитния център и защитената местност „Пода". За това ще спомогнат и дарените...

Черният кълвач (Dryocopus martius) стана 282-рия вид, установен в защитената местност „Пода“

04.11.2016

Пореден нов вид бе установен в защитената местност „Пода". На 31.10.2016 г. един черен кълвач ( Dryocopus martius ) долетя от югоизток и достигна почти до сградата на Природозащитния център. Очевидно не намери нищо привлекателно в центъра, защото свърна и отлетя към обраслия с дървета склон на канала до защитената местност. Макар и очевидно случаен посетител, той става 282-рия вид в списъка на птиците на защитената местност. Благодарение на изключителното си местоположение в най-западната точка на Черно море и на невероятно съчетание на цял комплекс от фактори,...

Информация за маркирани птици беше предадена на Българската орнитоцентрала от Природозащитния център „Пода“

02.11.2016

Природозащитният център „Пода" на БДЗП е утвърдено място не само за получаване, но и за постъпване на информация за птиците и природата. Най-често се съобщава за пострадали птици, но не са единични случаите, когато хората предоставят сведения за опръстенени или маркирани птици. Постъпилите сведения се предават на колегите ни от Българската орнитоцентрала при Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Орнитоцентралата е официалната и единствена институция в България, която организира, извършва и координира опръстенителната дейност в страната....

Необичайна есен в защитената местност „Пода“

01.11.2016

С доста контрасти протича есента в защитената местност „Пода". Все още са тук някои птици, които вече би трябвало да се наслаждават на африканските си зимни квартири. Три малки бели чапли, две бели лопатарки, отделни речни рибарки бяха в защитената местност и в последните дни на октомври. Продължава прелета на обикновения мишелов, малкия ястреб, ливадния блатар и някои други хищни птици. Активно прелитат обикновените чинки, елшовите скатии, еловите певци, хвойновите и имеловите дроздове, полските чучулиги, водните бъбрици, а до последните дни на октомври - и...