bg

Новини

Рядък зимен гост в защитената местност „Пода”

04.01.2016

С интересни птици започна новата 2016 година на „Пода". Застудяването доведе стотици малки нирци, върна десетките лебеди, огласи небето с обажданията на стотици полски чучулиги. На 04.01.2016 г. Ивайло Димчев „откри сезона" с изключително интересното наблюдение на два стрепета, прелетяли над защитената местност от североизток на югозапад. Това е първото наблюдение на този вид в "Пода". Стрепетът ( Tetrax tetrax ) е почти застрашен вид съгласно критериите на БърдЛайф Интернешънъл. Включен е в Червената книга на България като вид, изчезнал на гнездене. За...

Станете част от Коледната инициатива на Природозащитния център „Пода”!

23.12.2015

Ще посрещнете Рождество и Нова Година с жива елхичка? Чудесно, така не само ще спасите едно дърво, но и ще допринесете за по-добрата жизнена среда за хората и дивия свят! Природозащитният център „Пода" се обръща към всички свои приятели и съмишленици с предложението да донесат след празниците живите си елхички, за да бъдат засадени в района на центъра. Инициативата цели в района на „Пода" да се увеличи иглолистната растителност, с което да се създадат по-добри условия за птици и други животни, свързани с такива растения. Дръвчетата ще бъдат...

Заповядайте на Раннозимно преброяване на птиците на защитена местност „Пода”!

08.12.2015

Драги приятели на птиците, Природозащитният център „Пода" организира на 12 декември 2015 г., събота, от 9:00 ч. цялостно преброяване на птиците в защитената местност. Желанието ни е да направим това под формата на Раннозимно преброяване , в което този път да могат да се включат всички желаещи членове на БДЗП от Бургас , а при желание - и хора от други населени места. В зависимост от броя на хората, ще бъдем разделени на групи, като във всяка от тях ще има поне по един опитен орнитолог, за да се обхване максимално добре цялата територия. Друга разлика от...

Ново наблюдение на ушат гмурец (Podiceps auritus)

22.11.2015

Ушатият гмурец ( Podiceps auritus ) е в известен смисъл птица-фантом. Знае се, че се среща в България през периода на прелета и зимата, но познанията ни за това колко от тези птици пребивават в България, къде, откога докога и т.н., са далече от желаното. Видът дори не е намерил място в Червената книга на България, въпреки че числеността му в световен план намалява (http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3640). Една от основните причини за оскъдното ни знание за тази птица е в нейното значително сходство и трудност по отличаването му от далеч...

Активна миграция на грабливи птици в средата на ноември в района на Бургас

17.11.2015

Обикновено се приема, че прелетът на реещите се хищни птици затихва около края на месец октомври. Необичайно активна миграция на грабливи птици обаче беше наблюдавана на 15.11.2015 г. над бургаския квартал Сарафово. Само за около три часа (между 11.35 и 14.45 ч.) на югозапад преминаха 1054 обикновени мишелова ( Buteo buteo ), 6 малки ястреба ( Accipiter nisus ), 4 тръстикови блатара ( Circus aeruginosus ), 1 морски орел ( Haliaeetus albicilla ), 1 белоопашат мишелов ( Buteo rufinus ) и дори 1 малък креслив орел ( Aquila pomarina ). Мигриращи грабливи птици бяха...

Есенната миграция продължава, пристигат и зимните гости

09.11.2015

Продължаващото топло и сухо време в района на защитената местност „Пода" прави видовия състав на птиците доста необичаен. Все още не са отлетели някои далечни мигранти, включително еблематичните за защитената местност бели лопатарки, малките бели чапли и други видове, които отдавна трябваше да са в Африка. Продължава, макар и с по-слаба интензивност, прелетът на обикновения мишелов над „Пода". По 4-6 птици преминават като последен отглас от извентредно интересната миграция на щъркели, пеликани, хищни птици и сиви жерави, проследена от екипа на...