bg

Новини

Активна миграция над защитената местност „Пода”

30.04.2015

Обстановката около Природозащитния център „Пода" е много динамична. Докато немите лебеди вече излюпиха и могат да се видят с малките си в басейните на защитената местност, много други видове са все още на път към гнездовищата си. Вече почти се изтеглиха на север обикновените мишелови, но все още продължава прелета на белите и черните щъркели, малките орли, орлите змияри и малките кресливи орли, блатарите, ястребите. Още два световно застрашени големи кресливи орли бяха отбелязани над Природозащитния център „Пода". По „трасето" на прелетната магистрала...

Белите лопатарки пристъпиха към гнездене в защитената местност „Пода”

16.04.2015

Скоро отбелязахме пристигането на белите лопатарки в защитената местност „Пода" и те вече ни поднесоха още по-прясна новина. На 14.03.2015 г. наблюдавахме първата двойка да строи гнездото си в района на вече установилата се колония от сиви, червени, нощни и малки бели чапли и малки корморани. Работата вървеше доста интензивно - на всяка една до три минути лопатарка долиташе с гнездови материал, оставаше няколко минути в гнездото и се връщаше за нов. Материалът се набавяше почти по съседство - на около 200 м, от района на новосъздадения остров в северозападната...

Природозащитният център „Пода” отбеляза Световния ден на водата с пролетно почистване

08.04.2015

Световния ден на водата (22 март) бе отбелязан с двудневна доброволческа бригада от Природозащитния център „Пода" на 21 и 22 март 2015 г. Тринадесет души от Бургас, Варна, София и практикантката от Германия Юлия Кестлер допринесоха районът на Природозащитния център и защитената местност да станат още по-добро място както за птиците, така и за посетителите. Ненужните дървени отпадъци от изгражданите преди изкуствени острови и други съоръжения за подпомагане на птиците в защитената местност и остатъци от миналогодишна растителност бяха превърнати в специално...

Белите лопатарки пристигнаха в „Пода”

02.04.2015

Тази година първата бяла лопатарка бе наблюдавана в защитената местност „Пода" на 23.03.2015 г. На следващия ден бяха регистрирани и фотографирани две възрастни птици, вероятно двойка. На 30.03.2015 г. птиците станаха три, като вече започнаха да се придържат в района на колонията, където кръжаха и кацаха до пристъпилите към мътене сиви чапли. Поради много малката си численост и сериозна заплаха за оцеляването й в страната, бялата лопатарка е включена в Националната Червена книга. Гнезди само на пет места в страната, четири от които са по р. Дунав. В защитената...

Природозащитният център „Пода” отново приема практиканти

26.03.2015

На 1 март 2015 г. Природозащитният център „Пода" посрещна своя първи практикант след няколко години прекъсване на тази много важна дейност. Юлия Кестлер е от Германия, следва в Холандия и ще проведе практиката си в Природозащитния център до края на юли. Тя изучава специалността Управление на дивата природа в Университета по приложни науки Ван Хал Ларенщайн в Лиоварден. По време на практиката й тя ще бъде част от екипа на Природозащитния център „Пода" и ще помага в посрещането на посетителите. Владеенето й на английски, немски, холандски и френски език ще...

Предстоящи дейности на „Пода” във връзка с Международния ден на водата

17.03.2015

Лошото време вече няколко поредни седмици провали намеренията на екипа на БДЗП от Природозащитния център „Пода" да организира традиционните пролетни почиствания в защитената местност. Най-после прогнозите малко се разведриха и картината започна да се изясняява. Приятелите на „Пода" от Търговската гимназия в Бургас предложиха да проведем през април - след ваканцията, бригадата за почистване отпадъците по плажа и другите райони на местността, където морето и вятърът са натрупали поредните купища от всякакви непотребни неща. Тогава се очаква времето да е...