bg

Новини

Още един световно застрашен вид в „Пода”

01.03.2015

Поредният световно застрашен вид е наблюдаван в района на защитената местност „Пода". На 27.02.2015 г. сутринта една мъжка кадифена потапница ( Melanitta fusca ) е установена от Радослав Молдовански в морето до залива Форос, след което е отлетяла на югоизток по посока на кв. Крайморие. Именно от Крайморие е едно от само 20-тината наблюдения на този вид за цялата близо 150-годишна история на българската орнитология. Кадифената потапница гнезди в Северна Европа, източните части на Мала Азия, Северна и Западна Азия. В Европа зимува по Атлантическото крайбрежие,...

Голям креслив орел (Aquila clanga) над Природозащитния център „Пода”

12.02.2015

Въпреки малките си размери, защитената местност „Пода" е място, където не е рядкост да се видят световно застрашени видове птици. Целогодишно е присъствието на къдроглавите пеликани ( Pelecanus crispus ), лете откъм морето преминават средиземноморски буревестници ( Puffinus yelkouan ), зиме прелитат червеногуши гъски ( Branta ruficollis ) или идват да се приютят тръноопашати потапници ( Oxyura leucocephala ), а при пролетния и есенен прелет „Пода" се оказва на пътя на ловния сокол ( Falco cherrug ), големия креслив ( Aquila clanga ) и царския орел ( Aquila...

Първи признаци на пролетта в защитената местност „Пода”

04.02.2015

Първите признаци на пролетта в защитената местност „Пода" са вече налице. Те са в пълната и вече почти непрекъснато огласяща района песен на свилените шаварчета, в брачните игри на големите корморани до гнездата им, в първите торбогнездни синигери и в токуването на зеления кълвач, в първите ята малки чайки, прелитащи над местността на север. На 03.02.2015 г. възрастен мъжки ловен сокол държеше курс на север недалече от самия Природозащитен център. Нормализира се ситуацията с водните нива в района, макар че за блатиста влажна зона едва ли лекото повишаване на...

Няма повишена смърност при птиците в защитена местност „Пода”

28.01.2015

Наблюденията на орнитолозите не показват наличието на повече умрели птици в защитената местност „Пода". След установяването на 25.01.2015 г. къдроглав пеликан с птичи грип, БДЗП започна ежедневни огледи в местността и издирване на мъртви птици. Това бе предложено от представителя на БДЗП при участието му в Епизоотичната комисия, свикана на 27.01.2015 г. в Областната управа в Бургас и бе включено в заповедта на Областния управител, целяща недопускане заразяване на хора. Опасност от заразяване на хора с вируса на птичия грип има при пипане на заразена птица или на...

Чудеса стават по Рождество... и на „Пода”!

09.01.2015

Ще повярвате ли, че фотосесията на този голям воден бик е направена със „сапунерка" направо през прозореца на залата за посетители в Природозащитния център на БДЗП „Пода"? Ще повярвате ли, че кадрите не са "кропвани", а са 1 към 1? Силният вятър и замръзналите водоеми „доведоха" тази рядка птица в размразената част на басейна до Центъра. Другото беше просто „щракане". Големият воден бик е родственик на чаплите, но за разлика от тях осланя сигурността си предимно на покровителствената си окраска. С други думи - най-често застива на място и се...

Странна зима на „Пода”

06.01.2015

Зимата и тази година „не е като хората" и на „Пода". Януари е, а още не е имало снежна покривка, дните са слънчеви и сухи, единствено минусовите 1 до 8 градуса и пожълтялата растителност могат да се приемат за атрибути на зимата. И птиците, разбира се! Навреме си дойдоха от север немите, пойните и тундровите лебеди, е последните - в доста необичаен брой от над 220 птици! Половин дузина големи водни бикове и повече от сто големи бели чапли в защитената местност също придават особен зимен привкус на мястото. Незамръзналите участъци вода са изпълнени с хиляди...