bg

Защитена местност „Пода”

Ситуационна карта

©БДЗП_ЗМ Пода_1 (small).jpgМестността "Пода" е обявена за защитена през 1989 г. по предложение на Българското дружество за защита на птиците / БърдЛайф България (БДЗП), на което е официално възложено стопанисването й.

В нея освен изключителното многообразие на птици се намира единствената по Черноморското ни крайбрежие смесена колония на бяла лопатарка, блестящ ибис, малък корморан, нощна, червена, гривеста, малка бяла и сива чапла. Международната значимост на "Пода" за птиците я определя като Орнитологично важно място, Натура 2000 зона и Рамсарска територия.

Усилията на БДЗП в опазването и управлението на местността му донесоха първата за България престижна европейска награда „Хенри Форд" и почетна грамота от Съюза на немските туристически бюра и туроператори.

Защитената местност „Пода" е едно от малкото места в Европа, където на площ от 1 кв. км са установени 290 вида птици.

Местността е разположена южно от Бургас, северно от кв. Крайморие и източно от пътя Бургас-Созопол (Е87).

Посетете ни, за да се насладите на невероятното обаяние на птичето многообразие!

Елате и ще се върнете пак при нас!

Снимки: