bg

Редки гости

Снежна овесарка, сн. Петър Янков

Рядък зимен гост в района на Сарафово

Застудяването през последните дни на 2014 г. доведе в района на Бургас много птици от по-северни места. На 01.01.2015 г. на един от кейовете до Сарафово бе наблюдавана мъжка снежна овесарка (Plectrophenax nivalis) в зимно оперение. Мъжка птица в зимно оперение (възможно същата) е отбелязана на същото място и на 08.01.2015 г., 14.01.2015 г. и 16.01.2015 г.

Снежната овесарка гнезди в най-северните части на Европа, у нас е отбелязвана сравнително рядко, главно през зимата. Най-често е виждана в Добруджа, макар единични наблюдения да има и от Южна България, включително в миналото и от района на Бургаските влажни зони.

 

Необичайни „зимни" видове в района на Бургас

В началото на февруари зимата отстъпи за малко от позициите си и вероятно това е причината в района на Бургаските влажни зони да се появят птици, които не би трябвало да са тук по това време. Още повече след рязкото застудяване в началото на втората седмица на месеца.

На 09.02.2015 г. в източната част на Бургаското езеро Йордан Христов и други бърдуочъри са наблюдавали белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus) в пълно брачно оперение. Белокрилата рибарка е вид, който в България е най-многоброен по време на миграция. Гнезди в много малък брой, главно покрай Дунавското крайбрежие, като това е първото за България наблюдение през зимата на тази типично прелетна птица.

Очевидно 09.02.2015 г. е бил не съвсем зимен ден, защото в защитената местност „Устие на река Изворска" Йордан Христов (който очевидно тогава е имал щастлив ден за бърдуочинг!) е наблюдавал и черна каня (Milvus migrans). По-късно през същия ден черна каня (възможно същата птица) е наблюдавал и Радослав Молдовански в защитената местност "Пода". Макар това да не е първото зимно наблюдение на този вид в България (началото на февруари е времето на повечето зимни наблюдения на черни кани, като има и януарски срещи) то представлява интерес като запазване на тенденцията в зимното присъствие на иначе типични прелетни видове.

За зимното присъствие на градинската овесарка (Emberiza hortulana) има сведения, които досега не са приети за безспорни. В тяхна полза обаче е наблюдението на една птица на 11.02.2015 г. от Йордан Христов, Петър Янков и други бърдуочъри в района на Сарафово.

Природозащитният център „Пода" на БДЗП ще продължава да информира посетителите на Центъра и на уеб-страницата му за всички нови и интересни видове птици в района на Бургас.

 

Ново зимно наблюдение на блестящ ибис (Plegadis falcinellus)

30.12.2015 г.


Блестящият ибис (Plegadis falcinellus) е далечен мигрант, който отлита на юг сравнително рано, между средата на август и началото на септември. Рядко някои птици остават до към началото на октомври, а наблюденията през зимните месеци са много рядко изключение. Известните досега зимни срещи на вида в България са четири. Две от тях са на изследователя на орнитофауната по Черноморието Иван Пешев. На 29.01.1965 г. той установява един млад блестящ ибис в Дуранкулашкото езеро, а на 16.01.1970 г. - една птица до м. Лонгоза. На 04.12.1977 г. два блестящи ибиса са видяни до Бургаското езеро от известния български орнитолог Стефан Дончев, а една птица е наблюдавана в залива Узунгерен на 15.02.1997 г. от Милко Димитров и екипа му, като се предполога, че в този случай става въпрос не за зимуване, а за подранил мигрант от юг.

Явно блестящият ибис има склонност да се появява около Бургас през около 20 години, защото на 29.12.2015 г. наблюдавахме една възрастна птица в полет над Южните солници на Атанасовско езеро. Ибисът летеше ниско в посока към резервата, явно птица, която не минаваше транзит. Това е едно от „най-зимните" наблюдение на блестящ ибис в България засега, макар че самата зима никак не е зимна с близо 10-градусовите си положителни температури.


За повече информация:
Петър Янков,
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

Снимки: