bg

Земноводни и влечуги

Пъстър смок, Сн. Владимир Дерябин

В Защитена местност „Пода" са установени 15 вида земноводни и влечуги. Най-разпространена е обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis), която може да се наблюдава дори от терасите на Природозащитния център.
snake01.jpg
В местността са установени 4 вида змии:

• сива водна змия (Natrix tesselata
• обикновена водна змия (Natrix natrix)
• голям стрелец (Dolichophis caspius)
• пъстър смок (Elaphe sauromates)

Всички установени видове змии не са отровни и при желание могат да бъдат наблюдавани около Природозащитния център. Най-подходящият период за целта са месеците април-септември. lizzard.jpg

Ивичестият гущер (Lacerta trilineata) може да бъде наблюдаван по откритите полузатревени участъци и по струпванията от камъни. За да го откриете обаче, винаги трябва да сте нащрек.

Построените укрития за влечуги ще Ви помогнат да ги наблюдавате отблизо или дори да се докоснете до тези интересни обитатели на местността.

Снимки: