bg

Необикновени птици

Шилоопашата патица - леуцист, сн. Петър Янков

Шилоопашата патица (Anas acuta) - леуцист в Поморийско езеро

Шилоопашата патица (Anas acuta) - леуцист бе наблюдавана на 17.11.2015 г. в южната част на Поморийското езеро до Музея на солта. Птицата се хранеше в басейн недалеч от паркинга на музея. През повечето време тя сепридържаше заедно с още 32 патици от същия вид, но минаваше и между другите птици във водоема.

Това е поредният случай на леуцизъм сред птиците в района на Бургас. На 01.02.2015 г. Радо Молдовански наблюдава голям корморан (Phalacrocorax carbo) - леуцист в защитената местност „Пода" и пак той - на 14.11.2015 г. също в местността „Пода" - частичен леуцист тръстиков блатар (Circus aeruginosus) - с бели до светложълти махови пера.

За повече информация:

Петър Янков
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

 

Снимки:

Голям корморан - леуцист, сн. Радо Молдовански