Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През последните години в цялата страна, но особено в Бургас (като туристически град) се върна „модата“ на излагане на препарати от защитени видове, като част от вътрешната украса на заведения за хранене и магазини.

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) не веднъж е алармирало РИОСВ Бургас и сме провеждали съвместни проверки, но този път във връзка със зачестилите нарушения и предприетите действия от страна на БДЗП в цялата страна, чрез нашите членове събрахме подробна информация за изложени препарати в целия град, която предоставихме на вниманието на Директора на РИОСВ, РУГ и на ХЕИ – Бургас.

РИОСВ насрочи съвместна проверка на 28.12.2004 г. от 10.00 часа. Представителите на ХЕИ разясниха, че няма член от тяхната наредба, по която могат да глобят нарушителите и не взеха участие в проверката.

Останалите участници се разделиха на 2 екипа и посетиха предварително набелязаните обекти. В Механа „Гегата“ бяха установени следните препарирани видове, защитени по Закона за биоразнообразието: скален орел (!!! рядък вид, който все повече намалява в България) 3 мишелова; забулена сова, керкенез, видра, папуняк, както и множество ловни трофеи.

В магазина за сувенири на ул. Богориди и ул. Републиканска бе съставен констативен протокол за продажба на коруби от костенурки – световно застрашен вид. Наши членове не веднъж са алармирали, че в този магазин по поръчка могат да доставят всякакъв препарат?!

В „Теньовата къща“ имахме информация за препарат на световно застрашената червеногуша гъска, което не се установи по време на проверката. В заведението обаче имаше други защитени видове – 2 бели ангъча, мишелови, голям ястреб, горска ушата сова, кукумявка, видра и др.

Използвайки суматохата, съседното заведение успя да скрие бухала и мишелова, които бяха там до вечерта на предишния ден (по сигнал на членове на БДЗП).

По време на проверките бяха съставени 2 акта за нарушение и 1 констативен протокол.

Изказваме нашата благодарност на служителите на РИОСВ, РУГ и РДВР Бургас за оказаното съдействие и за добре свършената работа.

БДЗП Бургас