Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Бригадата, която и тази година се организира от БДЗП и финансира от РИОСВ – Бургас, отново събра на полянката пред „Кочинката“ над 40 постоянни и над 60 приходящи бригадира. Младежи на възраст от 18 до 50 години се трудиха неуморно, гледаха есенната миграция и слушаха вечерните лекции привлечени от магията на Атанасовско езеро.

Тази година основната част от дейностите бе укрепването с дървен обков на големия насипен остров с северната част на солниците с големина 100 на 80 метра. Бригадирите изнесоха на ръце повече от 15 кубика дървен материал през канали пълни с пиавици, диги и водни басейни на разстояние 5 км от базовия лагер. Работата бе допълнително затруднена от горещото слънце, но и това не успя да разколебае младите природолюбители да помогнат на птиците в резервата да намерят ново, спокойно място за гнездене. На Точката винаги имаше поне по няколко чифта очи, които не оставяха на спокойствие мигрантите – пика на щъркелите бе отбелязан на 27 август – 49 191 бели щъркела. През последната вечер бригадирите бяха наградени с грамота и колаж със снимки от Бригадата, а номинациите за най – … бригадир повдигнаха допълнително настроението.

Дейностите в резервата са залегнали в Плана за действие в защитени територии, одобрен от МОСВ. Дървеният материал бе предоставен от РИОСВ – Бургас. Ръководството на „Черноморски солници“ АД предостави за ползване част от сградите си – стая в работническите бараки и ‘Кочинката“, ЦЛОЕ към БАН предостави за ползване имуществото си в „Кочинката“, а Студенсткия съвет към БУ“Проф.д-р Асен Златаров“ бе в основата на изхранването на бригадирите.

Благодарим на всички участници за положения труд и ще ги очакваме и догодина заедно с нови хора, за да продължи традицията и Бригадата да продължи да живее.