Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Кметът на Бургас открива мероприятието

Въпросите бяха свързани с птиците около нас и техния начин на живот. На отговорилите правилно бяха раздадени рекламни материали на дружеството – плакати на ПЗЦ „Пода”, диплянки, стикери и други. Поради големия интерес на децата към БДЗП и активното им участие в състезанието, стикери и плакати бяха раздадени на всички. Програмата продължи със залесяване на парка и рисуване по асфалта.

Инициативата подкрепиха Община Бургас, която предостави мястото за тържеството, Регионално управление на горите – Бургас, които осигуриха подходящите за парково засаждане дървесни видове, РИОСВ и ЕКОПАК.