Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Между 16 – 18 май, екип на БДЗП взе участие в първата Регионална среща на Балканските зоопаркове , организирана от Зоологическа градина – София.

В срещата участваха представители на зоопаркови институции от Гърция, Румъния, Хърватия, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, както и български неправителствени организации – Българското дружество за защита на птиците, Зелени Балкани и Фонда за дива флора и фауна.

Специален гост на срещата бе адвокатът и еколог Емилия Тончева, която запозна участниците в срещата с проблемите свързани с престъпленията срещу дивите животни и работата на наскоро създаденото специализираното звено – Сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ в Главна Дирекция Национална полиция (ГДНП) на Министерство на вътрешните работи и ползите от неговото съществуване.

Д-р Волен Аркумарев от БДЗП представи работата и успехите на Програмата за подсилване на популацията на египетския лешояд, която се изпълнява от 2016 г., от Българско дружество за защита на птиците, Зелени Балкани и ЕАЗА.

Египетски лешояди отгледани на затворено в различни зоопаркове и размножителни центрове в Европа се предоставят за освобождаване и възстановяване на силно застрашената популация на вида в България. Успехите от програмата не закъсняват и до момента 4 освободени лешояда вече са сформирали двойки в дивата природа на България. Тази програма е отличен пример за значението на доброто сътрудничество между природозащитните организации и зоопарковете.

Програмата за подсилване на популацията на египетския лешояд се подпога чрез проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELSP), която се управлява от Природозащитната инициативата на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биоразнообразието. Университетът и Програмата за застрашени ландшафти се подкрепят от Аркадиа (Arcadia) – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.