Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тази година Българското дружество за защита на птиците е официален координатор за Европа на Европейските дни на птиците – най-голямата масова акция за популяризиране опазването на птиците на континента. 2004-та е специална година, тъй като се навършват 25 г. от приемането на Директивата за птиците на ЕС, затова основен акцент на дните на птиците ще бъде представянето на Орнитологично важните места (ОВМ) и Специалните защитени зони за птиците (СЗЗ). Европейските дни на птиците са събитие, което се отбелязва всяка година в началото на октомври и се организира от BirdLife International. В отделните страни то се осъществява от организациите-партньори. Целта на събитието e в рамките на два дни да въвлече колкото се може повече хора в дейности свързани с птиците, да ги накара да се докоснат до очарованието на птичия свят, да ги убеди да станат съпричастни към тяхната съдба, да научат повече за чудото на есенната миграция, и не на последно място да им даде възможност да се забавляват и да помогнат на BirdLife International да продължи да работи за опазването на птиците и техните местообитания. По своята популярност, събитието се нарежда сред най-успешните и масови обществени прояви посветени на птиците в света! На всеки три години събитието излиза от мащабите на Стария континент и в него вземат участие почти всички страни по света. Тази година ще се отбележи Световен ден на птиците 2004, в който ще участват над 100 страни и с който ще започне едномесечен Световен фестивал на птиците – празник, който ще се отбележи с многобройни карнавали, изложби, състезания, концерти. Световния фестивал на птиците е събитие, което се провежда за втори път и е по инициатива на BirdLife International. За България БДЗП подготвя много и най-разнообразни събития, насочени най-вече към младите природолюбители. Повече информация за Европейските дни на птиците, а по-късно и пълната програма на събитията, в които Ви каним да се включите и да празнувате с птиците можте да намерите на интернет страницата.