Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес е първия ден от най-широкомащабната бригада, която БДЗП е организирало по Северното Черноморие до момента. В период от десет дни, двадесет души, членове на Дружеството ще почистят последователно защитените местности “Дуранкулашко езеро” и “Шабленско езеро”, както и резерватите “Калиакра” и “Балтата”. Ще бъдат поставени девет информационни табели в тези защитени територии. Успоредно с това на 01 ноември 2003г. (събота) започва и премахването на сметището за отпадъци от животновъдна дейност в района западно от Карталийско (Орлово) блато – част от ЗМ “Дуранкулашко езеро”. Дейностите се организират и координират от регионалният офис на БДЗП в град Варна, а в тях ще вземат участие членове от клоновете във Варна, Добрич, Шумен, Силистра и София. Те ще изпълнят ангажиментите на БДЗП към Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, според които до края на месец ноември 2003, нашето Дружество трябва да почисти от битови и селскостопански отпадъци споменатите четири природни територии и да постави общо 23 информационни табла в седем от най-значимите защитени територии по Северното Черноморие (“Камчия”, “Камчийски пясъци”, “Ятата”, “Казашко”, “Калиакра”, “Шабленско езеро” и “Дуранкулашко езеро”).