Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От началото на месец март БДЗП започна пилотен проект за мониторинг на обикновените видове птици. Основната цел е използването на широко разпространените видове птици, като индикатори за общото състояние на околната среда, като се позовава на научнообосновани данни за състоянието на гнездящите им популации в цяла България. Този проект е част от Общоевропейската схема за мониторинг.
Какво представлява мониторинга на обикновените видове птици и как се осъществява?
Мониторинга представлява дългосрочно проследяване на тенденциите в промяна на числеността на обикновените видове птици.Той е замислен по начин, който позволява бързо и лесно осъществяване и не по-малко важно, да бъде приятно занимание за любителите на птиците.
Ще се използват пробни площадки с площ 1 кв. км , които ще бъдат случайно определени в посочените от всеки участник 10 км квадрати. Всеки наблюдател ще посещава по три пъти годишно площадката, първия път за определяне на най-подходящия маршрут и описание на местността, а втория и третия за записване на видовете птици, които са видени или чути по време на обхождане на маршрута. Целта е да има пробна площадка във всеки тип местообитание, който се среща на територията на страната.

Кой може да участва в мониторинга на обикновените видове птици?
Всеки, който харесва птиците и обича да ги наблюдава.
В схемата за мониторинг могат да се включат участници от всички краища на България. Главното условие за участниците е да харесват птиците и да е удоволствие за тях да излязат на открито и да ги наблюдават в естествената им среда. Тук трябва да подчертаем, че не е необходимо всички участници да имат задълбочени познания за птиците и тяхното определяне в природата. Това несъмнено би било от полза, но за вас приятели, които отскоро сте запалени от птиците и все още не познавате всички видове, това е добра възможност да натрупате опит.

Какво предстои?

  • Април: Ще се проведат множество сбирки във всички селища, където БДЗП има регионални офиси, клонове или по-малки групи от членове. На тези сбирки ще се представи в детайли същността на мониторинга, методиката на броене, ще се избират пробни площадки, а желаещите да участват ще получат картен материал, ръководство и бланки за данните.
  • Май: Започва теренната дейност – първо посещение на пробните площадки за определяне на маршрута и описание на местността и второ посещение за същинското преброяване.
  • Юни: Последно посещение на пробните площадки и изпращане на попълнените бланки.

В края на полевия сезон, след обработването на данните ще се издаде бюлетин с резултатите, който ще бъде предоставен на всички участници в схемата за мониторинг.
Всички доброволци в теренните дейности ще участват в лотария с награди, които са един бинокъл Минолта 10х50, два Атласа на гнездящите птиците в Европа и три определителя на птиците в Европа, Близкия Изток и Северна Африка на издателство Колинс.

Желаещите да се включат в мониторинга на обикновените видове птици могат да го направят, като се свържат със Светослав Спасов на телефоните на Централния офис на БДЗП или на мобилен телефон 0888956327, както и чрез електронна поща на следните адреси: и .

Очакваме ви!