Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 22.11.2008 г. 12 различни екипа на БДЗП съвместно с гръцки колеги от WWF Гърция и EPO Гърция, работещи по опазване на лешоядите, извършиха съвместно координирано преброяване на белоглавите лешояди (Gyps fulvus) на територията на целите Източни Родопи в българската и гръцката част на планината. По време на акцията между 12:00 и 16:00 часа бяха преброени лешоядите по скалите, които традиционно се ползват за нощувка от вида.

Това е дейност, която се извършва пилотно от 2006 г. и има за цел да установи числеността на популацията от белоглави лешояди в Източни Родопи и нейната възрастова структура. В ранния следобед метеорологичните условия в планината рязко се влошиха и започналия дъжд и намалена видимост по всяка вероятност не позволиха установяването на пълния брой птици. Въпреки това в българската част на Източни Родопи бяха преброени 88 лешояда, а в гръцката 8. В акцията взеха участие 27 доброволци и служители на БДЗП от София, Пловдив, Хасково, Свиленград, Бургас, Момчилград и Маджарово, които останаха с незабравими впечатления както от лешоядите и красотата на Родопите, така и от разразилата се буря и пороен дъжд. През декември при по-добри времеви условия акцията ще бъде повторена.