Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

След Украйна и Беларус, Азербайджан е третата страна, която БДЗП активно подпомага в партньорската мрежа на BirdLife International Опитът по стратегическо планиране на организациите от мрежата, беше темата на проведената от 29 ноември до 2 декември т. г. работна среща. Тя беше организирана с подкрепата на Германското дружество за защита на природата (NABU), което основно съдейства на Азербайджанското орнитологично дружество (АОС) за членство в BirdLife International.

Екипът на Азербайджанското орнитологично дружество (АОС) е млад и изключително ентусиазиран да работи по нелеката задача за опазване на невероятно богатото биоразнообразие на Азербайджан. Страната е с много ценни местообитания и цели ендемични екосистеми, така че отличното планиране и научната обосновка са определящи за успеха в дейността на АОС занапред. За всяка природозащитна организация планирането е съществен момент в работния процес. Налага се да мислим и действаме изпреварващо и точно, да предвиждаме възможните трудности и предимства, да идентифицираме и въвличаме в работата си потенциални партньори.

Вероятно азербайджанските природозащитници биха се справили с планирането и сами, както повечето организации от миналото. По-добрите резултати обаче идват, когато чуеш  за опита на колегите, за находките им по пътя към успехите, за трудностите и за решенията на проблемите. Освен столетните знания и традиции на NABU, пред колегите от АОС беше представен международният опит на BirdLife International и практики на успешно работещи в партньорската мрежата на BirdLife организации. Процесите на планиране, управление и природозащитни действия на БДЗП се коментираха и в работните групи, подготвящи петгодишната стратегия на АОС.

Впечатляващи за българина са Баку и Азербайджан – с богата история и култура, с гостоприемни и щедри хора. Удивително е и невероятното сходство между природозащитниците от толкова далечни страни. Приличаме си по това, че осъзнаваме природата като част от най-ценните национални достояния, че сме загрижени за опазването й като ценност, по истинската колегиалност, професионализъм и отдаденост на едно съзидателно, макар и трудно дело.