Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Димитър Градинаров/БДЗП

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и ловно-рибарско дружество „Сокол“ – град Харманли започнаха съвместна работа по възстановяването на популацията на елена лопатар в района на Сакар. Първите 26 животни бяха разселени през първата седмица на месец ноември. Предстои разселването на още поне 30 елена, чието движение ще бъде проследявано с предаватели и фотокапани. Елените се предоставят от БДЗП, а грижата за тях в първите месеци след освобождаването им ще поемат ловците от Харманли.

© Димитър Градинаров/БДЗП

Възстановяването на популациите на елените е част от цялостните усилилия на БДЗП в партньорство с ловните организации, Югоизточното горско предприятия и Фондация „По-диви Родопи“ за възстановяването на природните екосистеми в района на Зеления пояс от Източните Родопи до Сакар и Странджа.

© Димитър Градинаров/БДЗП

Чрез изпасването на растителността елените играят ключова роля за поддържането на откритите местообитания, което е от огромно значение за опазването на биологичното разнообразие. Елените са и важна част от хранителната верига. Те са храна за хищниците, а с останките от телата им се хранят лешояди, орли и гарвани. Районът, в който са разселени елените, се посещава често от черните лешояди, освободени в рамките на програмите за реинтродукция в Източните Родопи и Стара планина.

© Димитър Градинаров/БДЗП

Дейностите по възстановяването на елените в Сакар се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за връщане на дивите животни (European Wildlife Comeback Fund) и Програмата за застрашените ландшафти.

© Димитър Градинаров/БДЗП