Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През февруари съвместен екип на БДЗП и Фонда за опазване на Сахара (SCF) проведоха в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ изследователска мисия в масива Кутус в Нигер. Повече от две седмици екипът извършваше интензивен мониторинг и търсеше територии на египетски лешояди. В резултат на това бяха идентифицирани седем нови територии, с което броят на потвърдените гнездови територии на вида в района нарасна на 11. Единични възрастни птици са наблюдавани и в още четири територии, като са необходими допълнителни проучвания, за да се потвърди техния статус. Затова популацията на вида може да е по-голяма от очакваното и масивът Кутус вероятно приютява повече от 20 гнездящи двойки! В повечето територии египетските лешояди вече са пристъпили към гнездене.

Екипът направи интересни наблюдения и на други грабливи птици. Открити са 12 гнезда на Рюпелов лешояд, шест от тях – с малки. Открити са и 15 заети територии на далматински сокол. Сред другите наблюдавани видове са орел фокусник, малък орел, тъмен поен ястреб, ястреб габар, пепелява каня, лястовичо-опашата каня и др.

По време на експедицията екипът ни се натъкна на един много интересен случай: размножаващо се трио египетски лешояди! Първо бе наблюдавана женска птица, мътеща в гнездото, а по-късно и още две птици, летящи заедно с териториално поведение. Първоначално двете птици кацат на пясъчна дюна недалеч от гнездото, а привечер остават да нощуват на гнездовата скала, но на две различни места. На базата на поведението им експертите заключват, че двете птици са мъжки, а мътещата е женска. Миналата година от това гнездо успешно излита едно малко.

Египетските лешояди са предимно моногамни, но са регистрирани и предишни случаи на трио от гнездящи птици в Испания, Израел и Франция. Това обаче е първият случай, регистриран в немигрираща гнездяща популация. Има различни хипотези, обясняващи образуването на полиандрично трио при египетските лешояди и други грабливи птици. Според някои експерти полиандрията може да е резултат от недостиг на храна и сътрудничеството на мъжките индивиди може да увеличи шансовете за успешна репродукция. Според друга теория, полиандричното трио може да възникне в територии с високо качество, като това дава шанс за размножаване на мъжки индивиди, които в други условия не биха били успешни. Също така се обезпечава заемането на територията, дори ако единият от мъжките загине.

Освен мониторинг на гнездата, екипът отдели време и за наблюдение на вида в местата на струпване на египетски лешояди. За разлика от други райони, където струпвания на вида се наблюдават на сметища и кланници в масива Кутус лешоядите се събират, за да пият вода в горещия и сух климат на Сахел край малък водоизточник. Нашият екип имаше за цел да залови и маркира с GPS-предаватели египетски лешояди там, за да научи повече за техните придвижвания и заплахите, с които се сблъскват в Нигер, но всички опити за улавяне за съжалениe бяха неуспешни.
Индивидуалната идентификация, базирана на характеристики в оперението, ни позволи да определим 35 различни египетски лешояда за период от 8 дни, които посещават водоема. Повечето от наблюдаваните птици са полово незрели. Някои индивиди са наблюдавани в няколко последователни дни, докато други са регистрирани само веднъж по време на периода на изследването. Вероятно този водоем се посещава, както от местните немигриращи птици, така и от мигранти от Европа и Азия, зимуващи в района, което прави мястото от голямо значение за опазването на вида!

Същият водоем е редовно посещаван и от Пасхалис, който през 2013 г., благодарение на сателитния предавател, е проследен от гнездото си в Гърция до Нигер. Той е първият лешояд, който успява да прекоси Средиземно море по време на есенната миграция, но по-късно е убит в Нигер от ловец край водоема и продаден на черен пазар за традиционни практики и магически ритуали в Нигерия. Въз основа на информацията, събрана по това време, на това място са били убити още 7 лешояда от същия ловец.

Екипът ни се срещна със старейшината на селото, който си спомни за случая с Пасхалис и ни увери, че оттогава на нигерийските ловци е забранено да идват в района. Трагичната история на Пасхалис всъщност привлече голямо внимание и помогна за спасяването на живота на много други египетски лешояди.

Въпреки това, незаконното убиване на лешояди все още е честа практика в Нигер. На щанд на пазар в град Зиндер екипът ни откри два трупа на египетски лешояди и два – на рюпелов. При предишно посещение само по един труп от двата вида бяха намерени, което потвърждава, че другите два са нови.

SCF ще продължи с интензивната работа с местни старейшини, традиционни лечители и местни общности, за да осигури оцеляването на египетския лешояд в Нигер.

 

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.