Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българско дружество за защита на птиците – клон Бургас стартира нов образователен проект – „The Next Generation”, по договор с Корпуса на мира и Американската агенция за международно развитие.

Основни цели на проекта:

  • Да формираме  позитивно отношение към природата сред хората в Бургас и региона като ангажираме младите хора в опазването на околната среда чрез серия от мултимедийни презентации, излети сред природата и лекции.
  • Да повишим капацитета на Българско дружество за защита на птиците – клон Бургас за провеждането на образователни дейности чрез обучението на 10 млади доброволци
  • Да създадем 3 нови функциониращи еко-клуба към БДЗП – клон Бургас, които да се включат активно в дейностите на дружеството в региона – олимпиадата по орнитология, отбелязване на празници, свързани с опазването на природата, акции, състезания.

В рамките на проекта ще бъдат изнесени лекции в училищата на Бургас, Карнобат и Царево и ще се проведат полеви наблюдения. Предвижда се да бъдат издадени 4 броя от информационният бюлетин „Пода” на бургаския клон на БДЗП. Доброволците, които ще участват в реализацията на проекта, ще имат възможност да усъвършенстват уменията си за работа с хора, за подготовката и провеждането на презентации и разбира се – за птиците.

Проектът ще се реализира в периода ноември 2006 – март 2007 г. Основните дейности по проекта вече са представени на редовната сбирка на доброволците от Бургас, както и в информационния бюлетин „Пода”, бр.14, издаден за Европейските дни на птиците 2006.

За контакти:
БДЗП – клон Бургас
Бургас 8000, п.к.189
тел.056/841 268