Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Mежду 10 юли и 12 август eкип на БДЗП опръстени 27 малки египетски лешоядчета от 20 гнезда, което са равнява на 80% от малките на този вид в България. В акцията участваха и представители на ДПП „Русенски Лом” и РИОСВ Хасково и Русе.
Опръстеняването на малки в гнездата е изключително важна дейност, даваща възможност за установяване на здравословното състояние, развитието и възрастта на малките, бъдеща идентификация на птиците в природата, изчисляване на преживяемоста, изучаване на скитанията на неразмножаващите се птици, разстоянието на загнездване от родителското гнездо, информация за близкородствени кръстосвания и смени на партньорите в двойките, които са знак за смърт на предишния партньор и пр. Така данните получени от опръстеняването и последващия мониторинг дават безценна информация за заплахите върху вида и насоки за изпълнение на консервационните дейности.
По време на опръстеняването, на седем малки бяха взети кръвни проби за извършване на токсикологични анализи за определяне на съдържание на пестициди, антибиотици и тежки метали, а на 14 – секрети от гърлото, окото и клоаката за извършване на микробиологични изследвания. Изследванията и анализите ще бъдат извършени в лаборатории в Испания.
Малките лешоядчета бяха опръстенени в гнездата преди излитане с ползване на алпийска екипировка. Бяха им поставени по един стандартен алуминиев пръстен на десния крак и един пластмасов зелен пръстен на левия крак. В бъдеще пластмасовите пръстени, всеки от които е с индивидуален номер, ще позволяват идентификация на птиците при наблюдение със зрителна тръба дори при разстояние от няколкостотин метра.
За втори път БДЗП опръстенява млади египетски лешояди в гнездата, като миналата година пилотно беше опръстенено едно малко в гнездо в Североизточна България.
Изказваме благодарности на ДПП „Русенски Лом”, Проект Родопи, РВМС Хасково и Русе, Шуменски университет, РИОСВ Хасково и Русе. Финансово дейността е подкрепена от Проект „Родопи” и Фондацията за опазване на черния лешояд.