Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

БДЗП се присъединява към призива на Коалиция „За да остане природа в България“ президента на Републиката – Румен Радев да упражни правомощията си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ) и да върне за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗИДЗНИ), приет от Народното събрание (НС) на 19 април 2024 г., в следните му части (§ 9, § 13, § 19-21 по доклада на второ четене1).

Чрез Закона за насърчаване на инвестициите (ЗИДЗНИ), по предложение на депутати от ГЕРБ и ДПС бяха направени поредица от изменения на Закона за опазване на околната среда и процедурата за ОВОС нарушаващи принципа на правовата държава и правото на здравословна и благоприятна околна среда гарантирана от чл. 55 на Конституцията на Р България.

С особено неблагоприятен ефект върху природата и гражданите ще е възможността стари проекти от преди повече от 5 години да бъдат реализирани, без нов ОВОС и без хората, живеещи в района да могат да изкажат становище. Призоваваме гражданите също да се обърнат към президента с молба да върне за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.

Подробна позиция на БДЗП против промените може да изтеглите ТУК.