Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екип на БДЗП посети Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), град Суворово, обл. Варна, където проведе среща с хората, които в момента провеждат лечение в социалната институция. Центърът обслужва лица с физически и сензорни увреждания, както и хора с временни здравословни проблеми.

Любовта към птиците и природата са подтикнали ръководството на Центъра да покани Меджнун Адемов, които е сътрудник на БДЗП в района, за да разкаже повече за магнетичния египетски лешояд, който може да бъде наблюдаван в близост до гр. Провадия, както и усилията на БДЗП във връзка с опазването на вида.

След огромния интерес към презентацията предстои да гостуваме отново в Центъра, за да представим повече информация за широко разпространените видове.