Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сезон 2005-2006 за БДЗП е петнадесети по ред в изледванията на световно застрашената червеногуша гъска в България. Проучвания върху динамиката на числеността и биологията на зимуващата у нас популация на този вид, БДЗП провежда всяка година. Усилията за неговото опазване са фокусирани в северната част на Приморска Добруджа – региона на Дуранкулашкото и Шабленските езера. Това е и най-важното място за този вид за периода от края на януари до края на февруари, когато основна част от зимовището на червеногушите гъски е с адрес България.

Тазгодишните изследвания минаха под знака на “птичия грип”. БДЗП доказа, че дори в подобни ситуации работи професионално. Продължихме проучването на птиците в района на Дуранкулашкото и Шабленските езеро с официалното съгласие, сътрудничеството и подкрепата на Регионалната ветеринарно-медицинска служба в Добрич, Регионалното управление на горите – Варна, сектор Подвижна горска стража и Регионалната инспекция по околна среда и води – град Варна. Благодарим високата оценка за работата на БДЗП от страна на д-р Александров и д-р Каменов от екипа на РВМС –Добрич. Сезон 2005-2006 г. нямаше да бъде проведен пълноценно от екипите на БДЗП за мониторинга, ако не разчитахме и на съдействието на РПУ на МВР – град Шабла и Национална служба “Жандармерия”, които през по-голямата част от сезона бяха ангажирани с контрола по спазването на ограниченията за достъп на лица без необходимата екипировка и подготовка до района на езерата заради опастността от разпространение от “птичи грип”.

Сезон 2005-2006 беше успешен отново благодарение на нашите партньори и приятели от Wildfowl and Wetlands Trust, с чиято подкрепа не само направихме проучването на червеногушите гъски, а и вече разполагаме и с високо проходим автомобил, което улеснява работата по проучване и опазване на вида. С тяхно участие направихме поредица от срещи с ученици от местните училища. На тези срещи бяха допълнихме наблюденията си с важни данни за биологията на птиците и състоянието на популацията. Ползотворни бяха и срещите с представители на общинските администрации Дуранкулак и град Шабла.

Разбира се, основната работа на терен свършиха хората от БДЗП. Екипът по мониторинга, членовете на БДЗП и нашите доброволци от клоновете във Варна, Шумен и други градове на страната, за поредна година показаха, че снегът, студът, пътуването и екстремните обстоятества на терен, не са препятствие за изследователите. Изпращаме и тази зима с благодарност към всички, които допринесоха за успешното провеждане на мониторинга на червеногушата гъска и с пожелание за нови срещи!

Снимки: Чавдар Николов, Галя Николова, Мая Стоянова / БДЗП – Варна и WWF