Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екипът на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) приложи нов метод за повишаване гнездовия успех на царския орел. Целта е двойките, чиито гнезда са разположени на оживени места, и които през последните години не успяха да отгледат малки, да бъдат принудени да използват резервните си гнезда през този размножителен сезон. Методът се състои във възпрепятсване загнездването на орлите в рисковите гнезда чрез поставяне на предмети. Това се прави в началото на размножителния период и птиците се принуждават да заемат някое от резервните си гнезда или да построят ново. Ефикасността на метода е доказана при царските орли и други грабливи птици. Методът се използва отдавна в Унгария, САЩ и други страни, но в България се прилага за пръв път. Доброволци на БДЗП поставиха дървени прегради в гнездата на две двойки царски орли в Сакар планина. Едната от тях не успява да отгледа малки в продължения на няколко години, а другата е млада двойка, която построи гнездо през миналата година. Засега резултатите са обнадеждаващи. Двете двойки заеха други гнезда разположени на по-спокойни места и в момента мътят. Разбира се до излитането на малките остава още много време, а съществуват и други рискове. Но определено, сега шансовете за успешното излюпване и отглеждане на малките на тези две двойки са по-големи. Тази дейност се извършва след надлежно получено разрешение от страна на Министерството на околната среда и водите и под контрола на РИООСВ-Хасково. За охраната на гнездата на царския орел БДЗП се нуждае от още доброволци. Ако желаете да се включите, моля свържете със Стойчо Стойчев от Регионалния офис на БДЗП в Хасково 038/622964.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.