Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Прилагането на нов консервационен метод от БДЗП доведе до значително подобряване на гнездовия успех през 2004. Общо15 орлета успешно излетяха от гнездата си, което прави по 1,07 орлета на загнездила двойка. Този резултат е най-високият от 6 години насам. Успешните консервационни мерки пряко допринесоха 3 двойки, които през миналата година нямаха малки, сега да се размножават успешно. Две от тях гнездяха на оживени места и бяха редовно безпокоени от хора, което водеше до провал в размножаването. Тази година нашия екип постави в “рисковите” гнезда материали, които пречат на орлите да ги заемат. Същевременно в района бяха построени изкуствени гнезда на необезпокоявани места. Така орлите бяха “преместени” да гнездят на безопасни места и успяха да отгледат малки. Едната от тези двойки отгледа орле за пръв път от 8 години насам. Този метод се препоръчва от унгарските орнитолози и се използва за първи път в България. За прилагането му БДЗП получи разрешение от МОСВ и съдействие от РИОСВ – Хасково и Стара Загора. Охраната на гнездото от доброволците на БДЗП се оказа решаващо за успешното размножаване на трета двойка, чийто гнездо бе ограбено през минала година. Доброволците създадоха добри контакти с местните хора и разкриха, че яйцата са били вземани от младежи през няколко поредни години за да ги боядисват за Великден. Благодарение на охрана и най-вече на образователните дейности сред местните хора през този сезон орлите успешно измътиха и отгледаха малко. Общо 5 гнезда бяха охранявани от доброволци на Дружеството през 2004, като 3 от тях през целия размножителен период, а 2 през критичния период около излитането на орлетата. В едно от охраняваните гнезда орлите успешно отгледаха 3 орлета, което се случва за първи от 2001 година. Охраната на гнездата е традиционна дейност на БДЗП, където си сътрудничим активно с колегите ни от Дружеството за защита на хищните птици и Зелени Балкани. Царският орел е световно застрашен вид. Предполага се, че цялата българска популация наброява около 25 двойки. БДЗП работи по дългосрочна програма за спасяването на вида в страната, която включва проучване и мониторинг на популацията, охрана на рисковите гнезда, опазване на местообитанията и образователни дейности. В програмата активно участват клоновете на Дружеството от Хасково, Тополовград, Свиленград, Маджарово,Пловдив, Асеновград, Сливен, Бургас, Шумен, Варна и София.